Author: notariuszadamrobak.pl

spisywanie testamentu

Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

Spisanie i złożenie testamentu u notariusza umożliwia sprawiedliwe rozporządzenie składnikami majątku, który pozostawimy naszym spadkobiercom po śmierci. Zarówno nieruchomościami, gotówką jak i rzeczami ruchomymi. Testament potwierdzony pieczęcią notariusza zapewnia gwarancję tego, że zostanie zrealizowany zgodnie z naszymi wytycznymi. Dowiedz się, jak wygląda ta procedura w...

Read More
notariusz

Notariusz a tajemnica zawodowa

Klienci korzystający z usług notariuszy często zastanawiają się, czy są oni zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej. Kwestia ta jest uregulowana w art. 18 ustawy Prawo o notariacie. Zgodnie z jego pierwszym paragrafem „notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze...

Read More
notariusz

Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Polskie prawo przewiduje wiele sytuacji, w których może być potrzebne notarialne poświadczenie. Najczęściej potrzebne jest notarialne poświadczenie podpisu. Zazwyczaj osoba zainteresowana składa podpis w obecności notariusza, a fakt, że nasz podpis jest własnoręczny, zostaje potwierdzone odpowiednią wzmianką notariusza na dokumencie. Notariusz, poza własnoręcznością podpisu może...

Read More
kobieta czytająca dokumenty

Kiedy można odrzucić spadek?

Spadek nie zawsze oznacza korzyści finansowe, może się okazać, że spadkodawca zostawił po sobie głównie długi. W takim wypadku spadek najlepiej odrzucić. Kiedy chce się, aby spadek przypadł innym spadkobiercom, odrzucenie go może być również dobrym rozwiązaniem. Po śmierci spadkodawcy jego spadkobiercy mają 6 miesięcy na podjęcie decyzji...

Read More
podpis

Czym jest ustanowienie służebności?

Większość osób przynajmniej raz w życiu słyszała o służebności. To jeden ze sposobów na ograniczenie prawa własności nieruchomości, który ma na celu m.in. umożliwienie komfortowego korzystania z innej nieruchomości. Obowiązujące rodzaje służebności zostały odpowiednio uregulowane prawnie. Wyjaśniamy, czym jest służebność i czego może dotyczyć. Co to...

Read More
uścisk dłoni

Kiedy potrzebne jest pełnomocnictwo notarialne?

Większość Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że wtedy, gdy nie mogą osobiście załatwić części swoich spraw, mogą wskazać swojego pełnomocnika. W naszym kraju istnieją trzy formy pełnomocnictwa: w formie pisemnej, w formie z podpisem notarialnie poświadczonym oraz pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Dlaczego warto wybrać...

Read More
notariusz

Czym jest ustanowienie służebności?

Korzystanie z usług notariusza powoduje, że wszelkie wykonywane czynności są zgodne z literą prawa. Jest to gwarancją bezpieczeństwa naszych interesów, bowiem sporządzone u notariusza dokumenty są niepodważalne. Wśród licznych czynności notarialnych można wymienić ustanowienie służebności, które może powstać w drodze orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub...

Read More
notariusz

Jak wygląda poświadczenie dziedziczenia?

W Polsce istnieją dwie drogi stwierdzenia nabycia spadku: orzeczenie sądowe i poświadczenie dziedziczenia przez notariusza. Stwierdzenie w sądzie jest nieco tańsze, jednak wiele osób decyduje się na usługę notariusza, gdyż dokument otrzymuje się wtedy w zasadzie od ręki. Wizyta u notariusza jest dla dużej części...

Read More
testament

Jakie są rodzaje testamentów?

Testament jest oświadczeniem woli spadkodawcy, sporządzanym na wypadek śmierci. Spadkodawca może go sporządzić tylko wtedy, jeśli ma pełną zdolność do czynności prawnych. Kodeks cywilny przewiduje dwie formy testamentów: zwykłe i szczególne. W dzisiejszym wpisie wytłumaczymy, czym różnią się one od siebie. Testamenty zwykłe Wśród testamentów zwykłych wyróżniamy...

Read More