Kiedy można odrzucić spadek?

kobieta czytająca dokumenty

Kiedy można odrzucić spadek?

Spadek nie zawsze oznacza korzyści finansowe, może się okazać, że spadkodawca zostawił po sobie głównie długi. W takim wypadku spadek najlepiej odrzucić. Kiedy chce się, aby spadek przypadł innym spadkobiercom, odrzucenie go może być również dobrym rozwiązaniem.

Po śmierci spadkodawcy jego spadkobiercy mają 6 miesięcy na podjęcie decyzji o przyjęciu spadku. Są trzy możliwości: można przyjąć spadek wprost, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić spadek. Jeżeli w ciągu tego czasu spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia, spowoduje to automatyczne przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Odpowiednie oświadczenie o odrzuceniu spadku albo jego przyjęciu może przygotować notariusz. Tak więc niezależnie od motywów ma się prawo odrzucić spadek w ciągu 6 miesięcy.

Istnieje jednak pewien wyjątek, a jest nim sytuacja, kiedy majątek własny spadkobiercy jest zadłużony, a spadek, który ten otrzymuje mógłby pokryć wierzytelności. Jeżeli chce się odrzucić ten spadek w celu uniemożliwienia wierzycielom zaspokojenia roszczeń, zgodnie z prawem mogą oni żądać, aby odrzucenie spadku było bezskuteczne w stosunku do nich. Możliwość wystosowania takich żądań przez wierzycieli występuje, kiedy wierzytelność istniała już w momencie otwarcia spadku.

Czy można odrzucić spadek po terminie?

Istnieją przypadki, w których spadek można odrzucić, pomimo że upłynęło 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy. Jest to możliwe, kiedy spadek został przyjęty pod wpływem błędu, czyli kiedy spadkobiercy nie mieli świadomości, jakimi wierzytelnościami obciążony jest spadek lub jaka była faktyczna wartość majątku. Przed sądem należy wykazać, że błąd był uzasadniony. W tym celu warto przedstawić dowody, które potwierdzą, że nie mieli świadomości o długach, a jednocześnie dopełnili starań, żeby ustalić wartości majątku w odpowiednim terminie. Aby mogli odrzucić spadek po upływie 6 miesięcy, musi się odbyć rozprawa sądowa, która rozpoczyna się złożeniem przez nich wniosku.

Może być również tak, że spadkobiercy nie wiedzieli, że otrzymali spadek i dlatego nie złożyli żadnego oświadczenia. W takim wypadku muszą udowodnić przed sądem, że nie mieli wcześniej wiedzy o spadku, a więc termin na odrzucenie spadku rozpoczął się później niż w chwili śmierci spadkodawcy. Spadek można odrzucić również, jeśli udowodni się przed sądem, że nie zrobiło się tego w odpowiednim terminie pod wpływem groźby innego spadkobiercy lub osoby trzeciej.