Author: notariuszadamrobak.pl

opłaty

Jakie opłaty i kiedy obowiązują z tytułu darowizny?

Darowizna to nic innego jak przekazanie pewnej kwoty pieniężnej przez jedną osobę drugiej osobie bez zaistnienia stosunku pracy. Taka forma transferu pieniędzy może powstać chociażby między członkami rodziny. Najczęściej występuje wówczas, gdy rodzice przekazują jakąś kwotę swojemu potomstwu w formie jednorazowego bądź długofalowego wsparcia finansowego. Czy...

Read More
darowizna

Czym jest darowizna?

Darowizna dotyczy najczęściej rzeczy materialnych lub pieniędzy i jest to działanie polegające na przysporzeniu obdarowanemu korzyści, czyli wzbogacenie obdarowanego, kosztem majątku darczyńcy. To umowa nieodpłatna, zatem darczyńca nie otrzymuje nic w zamian za świadczenie, które przykazuje obdarowanemu. Podstawowe cechy darowizny określa ustawa o podatku dochodowym...

Read More
podpis

Jak sporządzić akt darowizny?

Akt darowizny to inaczej umowa, przenosząca własność określonego dobra materialnego na obdarowywanego, pod warunkiem, że przedmiot darowizny w chwili podpisania umowy był własnością darczyńcy. Przyjmuje się, że darowizna zobowiązuje do wdzięczności oraz pomocy darczyńcy, jeśli znajdzie się on w niedostatku, a zaniechanie tegoż obowiązku może stanowić podstawę cofnięcia...

Read More
spisywanie testamentu

Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

Spisanie i złożenie testamentu u notariusza umożliwia sprawiedliwe rozporządzenie składnikami majątku, który pozostawimy naszym spadkobiercom po śmierci. Zarówno nieruchomościami, gotówką jak i rzeczami ruchomymi. Testament potwierdzony pieczęcią notariusza zapewnia gwarancję tego, że zostanie zrealizowany zgodnie z naszymi wytycznymi. Dowiedz się, jak wygląda ta procedura w...

Read More
notariusz

Notariusz a tajemnica zawodowa

Klienci korzystający z usług notariuszy często zastanawiają się, czy są oni zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej. Kwestia ta jest uregulowana w art. 18 ustawy Prawo o notariacie. Zgodnie z jego pierwszym paragrafem „notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze...

Read More
notariusz

Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Polskie prawo przewiduje wiele sytuacji, w których może być potrzebne notarialne poświadczenie. Najczęściej potrzebne jest notarialne poświadczenie podpisu. Zazwyczaj osoba zainteresowana składa podpis w obecności notariusza, a fakt, że nasz podpis jest własnoręczny, zostaje potwierdzone odpowiednią wzmianką notariusza na dokumencie. Notariusz, poza własnoręcznością podpisu może...

Read More
kobieta czytająca dokumenty

Kiedy można odrzucić spadek?

Spadek nie zawsze oznacza korzyści finansowe, może się okazać, że spadkodawca zostawił po sobie głównie długi. W takim wypadku spadek najlepiej odrzucić. Kiedy chce się, aby spadek przypadł innym spadkobiercom, odrzucenie go może być również dobrym rozwiązaniem. Po śmierci spadkodawcy jego spadkobiercy mają 6 miesięcy na podjęcie decyzji...

Read More
podpis

Czym jest ustanowienie służebności?

Większość osób przynajmniej raz w życiu słyszała o służebności. To jeden ze sposobów na ograniczenie prawa własności nieruchomości, który ma na celu m.in. umożliwienie komfortowego korzystania z innej nieruchomości. Obowiązujące rodzaje służebności zostały odpowiednio uregulowane prawnie. Wyjaśniamy, czym jest służebność i czego może dotyczyć. Co to...

Read More
uścisk dłoni

Kiedy potrzebne jest pełnomocnictwo notarialne?

Większość Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że wtedy, gdy nie mogą osobiście załatwić części swoich spraw, mogą wskazać swojego pełnomocnika. W naszym kraju istnieją trzy formy pełnomocnictwa: w formie pisemnej, w formie z podpisem notarialnie poświadczonym oraz pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Dlaczego warto wybrać...

Read More