Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

spisywanie testamentu

Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

Spisanie i złożenie testamentu u notariusza umożliwia sprawiedliwe rozporządzenie składnikami majątku, który pozostawimy naszym spadkobiercom po śmierci. Zarówno nieruchomościami, gotówką jak i rzeczami ruchomymi. Testament potwierdzony pieczęcią notariusza zapewnia gwarancję tego, że zostanie zrealizowany zgodnie z naszymi wytycznymi. Dowiedz się, jak wygląda ta procedura w kancelarii notarialnej?

Testament z gwarancją profesjonalizmu

 Spisanie testamentu u notariusza to gwarancja pełnego profesjonalizmu oraz tego, że wszystkie prawne wymogi zostaną spełnione, a sam dokument będzie poprawnie przygotowany, zgodnie z naszą wolą i życzeniem. Będzie on stanowił wiarygodny dokument dla wszystkich instytucji publicznych np. sądów, jak i prywatnych takich jak banki czy ubezpieczalnie. To duże pewniejsze rozwiązanie niż testament podany w formie ustnej lub spisany własnoręcznie.

Sporządzenie testamentu przez notariusza według wytycznych klienta jest możliwe tak w siedzibie kancelarii notarialnej, jak i w domu klienta, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, w związku ze stanem zdrowia czy dowolnymi innymi przyczynami.

Ramy prawne sporządzania dokumentów przez notariusza definiuje nam. art. 80 ustawy prawo o notariacie. Mówi on o tym, że:

  • wszelkie dokumenty i akty powinny być sporządzone w sposób przejrzysty,
  • rolą notariusza jest czuwanie nad zabezpieczeniem praw i interesów stron i innych osób, posiadających interes prawny,
  • notariusz musi wyjaśnić wszystkie wykonywane czynności.

Osoba, która składa dokument w swoim imieniu musi się wylegitymować dokument oraz wykazać, że jest uprawniona do danej czynności. Sporządzony i odczytany dokument musi być podpisany na końcu oraz parafowany na każdej stronie. Osoba, która składa testament powinna potwierdzić, że rozumie wszystkie podyktowane zapisy oraz rozumie, jakie skutki będą one wywoływać.

Ponadto na wniosek osoby składającej testament u notariusza (testatora) informacja o jego sporządzeniu może być umieszczona w Notarialnym Rejestrze Testamentów, prowadzony przez Krajową Radę Notarialną, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie.

Jeśli potrzebują Państwo przygotować testament notarialny zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Notariusz Adam Nowak przygotuje dla Państwa dokument oraz przeprowadzi przez proces złożenia testamentu, zgodnie z Państwa wolą i z zabezpieczeniem interesów.