Umowy darowizny

Umowy darowizny

Zajmujemy się sporządzaniem umów darowizny. Jest to dokument potwierdzający dokonanie bezpłatnego przekazania dóbr materialnych lub świadczeń przez darczyńcę na rzecz obdarowanego. Darowizną może być zarówno prawo własności – np. nieruchomości, samochodu, określona suma pieniężna, jak i zwolnienie z różnego rodzaju zadłużenia. Dla wielu z powyższych, niezbędne jest skorzystanie z usług notariusza, aby dokumenty mogły posiadać określoną moc prawną.

Jak wygląda przekazanie darowizny?

Aby darowizna mogła być przekazana, wymagane jest stworzenie umowy. Ma ona formę aktu notarialnego – czyli prawomocnego dokumentu urzędowego. W celu sporządzenia umowy darowizny, obie strony – zarówno darczyńca, jak i obdarowywany – muszą być obecne u notariusza. W przypadku nieruchomości, jeżeli posiada ona księgę wieczystą, konieczne jest dokonanie wpisu. Analogicznie sytuacja wygląda podczas przekazywania darowizny samochodu lub określonej sumy pieniężnej.

 

Darowizny dokonane notarialnie nie muszą być zgłaszane do urzędu skarbowego w celu rozliczenia podatkowego, ponieważ w momencie stworzenia umowy darowizny obowiązek ten przejmuje notariusz. Ze względu na więzi między darczyńcą a obdarowywanym (np. małżonkowie, rodzeństwo, itp.) istnieje możliwość na całkowite uniknięcie opłaty podatkowej.

 

Cennik usług oraz wysokość aktualnych taks notarialnych znajduje się na stronie.