Author: notariuszadamrobak.pl

mieszkanie zapisane w testamencie

Jak zapisać mieszkanie w spadku?

Testament to rozporządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Wyróżnia się jego kilka form, na przykład testament własnoręczny (holograficzny), testament notarialny czy testament ustny (allograficzny). Tylko jaki testament wybrać, by zapisać komuś w spadku mieszkanie? Co zrobić, by być pewnym, że po śmieci konkretna osoba otrzyma...

Read More
dokument testamentowy

Kiedy można podważyć testament?

Choć postanowienia zawarte w testamencie spisanym przez spadkodawcę wydają się niezmienne i wiążące, istnieje możliwość podważenia tego typu dokumentu. Należy jednak mieć konkretne powody oraz dowód na to, że testament powinien zostać uznany za nieważny. W dalszej części tego artykułu przybliżymy Państwu tę kwestię. Wyjaśnimy,...

Read More
spisanie testamentu

Jak spisać testament?

By przekazać w przyszłości pozostawioną po sobie masę spadkową konkretnym osobom, niezbędne jest spisanie testamentu – w formie aktu notarialnego lub w formie zwykłej, bez udziału notariusza. Brak dokumentu tego typu powoduje przyznanie spadku spadkobiercom, którzy zostali do tego uprawnieni, w drodze dziedziczenia ustawowego. Wiele...

Read More
rodzina

Jaka jest kolejność dziedziczenia?

Każdy osoba kiedyś odejdzie z tego świata, pozostawiając dorobek życia swoim bliskim. O tym kto i w jakim stopniu go odziedziczy możemy zdecydować w sporządzonym testamencie. W przeciwnym razie w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe, które jasno ustala kolejność dziedziczenia. Dowiedz się, jak się ona przedstawia. Kto...

Read More
rodzina

Na czym polega dziedziczenie przez rodzeństwo?

Wiele osób łączy szczególna więź z rodzeństwem - braćmi i siostrami i chciałyby mieć pewność, że po śmierci będą mogły przekazać właśnie im składniki majątku. Jak wygląda pozostawienie spadku rodzeństwu w przypadku dziedziczenia ustawowego oraz jak zabezpieczyć prawa braci i sióstr w testamencie. Dziedziczenie ustawowe przez...

Read More
kobieta podpisuje dokument

Jakie są zasady dziedziczenia ustawowego?

Jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, ma miejsce dziedziczenie ustawowe. Podobna sytuacja występuje, kiedy testament jest nieważny. Spadkobierca przejmuje majątek, również wtedy, gdy spadkodawcy nie zdążył spłacić swoich zobowiązań. Mienie można przejąć w całości lub z dobrodziejstwem inwentarza czy też odrzucić, w Kancelarii Notarialnej. Reguły dziedziczenia Dziedziczenie ustawowe...

Read More
dokumenty notarialne

Na czym polega zachowek?

Sprawy spadkowe nie należą do prostych, a biorąc pod uwagę sytuacje, w których mamy z nim do czynienia można powiedzieć wprost — że bywają one trudne, stresujące, wiążą się z ogromną ilością emocji. Najczęściej mówiąc o prawie spadkowym, odnosimy się do spadku i zachowku. Dziś...

Read More
pieczęć notariusza na testamencie

Jakie są rodzaje dziedziczenia?

W polskim systemie prawnym istnieją dwa rodzaje dziedziczenia, które mają różne źródła. Mowa tu o tzw. dziedziczeniu ustawowym oraz testamentowym. Zobaczmy więc, czym się one od siebie różnią i czy wzajemnie są od siebie zależne. Jeśli tak, to czy, któreś z nich ma moc nadrzędną...

Read More
cudzoziemka u notariusza

Jak wygląda podpisanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca?

Obowiązkiem notariusza jest dopełnienie wszystkich procedur podczas wykonywania swoich czynności. Jeśli podpisanie aktu notarialnego odbywa się z udziałem cudzoziemca, musi on w pełni zrozumieć jego treść, ponieważ dokument będzie nieważny. Jak wygląda podpisanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca? Akt notarialny podpisywany na terenie Polski jest zawsze sporządzany...

Read More