Jak wygląda poświadczenie dziedziczenia?

notariusz

Jak wygląda poświadczenie dziedziczenia?

W Polsce istnieją dwie drogi stwierdzenia nabycia spadku: orzeczenie sądowe i poświadczenie dziedziczenia przez notariusza. Stwierdzenie w sądzie jest nieco tańsze, jednak wiele osób decyduje się na usługę notariusza, gdyż dokument otrzymuje się wtedy w zasadzie od ręki. Wizyta u notariusza jest dla dużej części osób również mniej stresująca niż formalności sądowe.

Wizyta u notariusza

Na wizytę u notariusza należy dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty, w tym akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia i akty małżeństwa potencjalnych spadkobierców, a także testament, jeśli został sporządzony. Spadkobiercy muszą spotkać się w kancelarii notarialnej, gdzie sporządzany jest protokół dziedziczenia zawierający oświadczenia spadkobierców (składanie fałszywych oświadczeń obarczone jest odpowiedzialnością karną). Notariusz otwiera testament, a spadkobiercy składają oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Następnie notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia (na podstawie protokołu dziedziczenia) i rejestruje go w elektronicznym rejestrze poświadczeń dziedziczenia. W tym momencie akt nabiera mocy prawnej. Spadkobiercy otrzymują wypisy aktu, dzięki którym mogą wykazywać swoje prawa do spadku.

Czym jest protokół dziedziczenia?

Jak już było wspomniane, akt poświadczenia dziedziczenia sporządza się na podstawie protokołu dziedziczenia. Przy sporządzaniu muszą wziąć udział wszystkie osoby, które mogą być spadkobiercami ustawowymi i testamentowymi. Poza żądaniem poświadczenia dziedziczenia w protokole znajdują się oświadczenia o istnieniu (lub nieistnieniu) osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi, a także o znanych testamentach spadkodawcy (lub ich braku). Potencjalni spadkobiercy oświadczają też, że w odniesieniu do spadku nie zostało uprzednio wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Protokół zawiera też oświadczenia mówiące o tym, czy skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz, czy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub nie posiadał nieruchomości za granicą. Dokument opatrzony jest wzmianką  o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.