Author: notariuszadamrobak.pl

intercyza

Jak sporządza się intercyzę?

Rozwód to rodzinna tragedia, która bardzo często prowadzi do problemów finansowych. Aby zapobiec tego typu nieporozumieniom, dobrym rozwiązaniem jest intercyza.  Zastanówmy się, jak się ją sporządza! Intercyza przedmałżeńska! Intercyzę można podpisać w czasie trwania małżeństwa, ale możliwe  jest zrobienie tego przed zawarciem związku małżeńskiego. Ponieważ ludzie coraz...

Read More
akt notarialny

Na czym polega poddanie się egzekucji?

Poddanie się egzekucji jest dobrowolne. Sporządzany jest w tym celu akt notarialny, z którego wynika, że w sytuacji, gdy dłużnik nie wywiąże się ze spłaty zobowiązania, wierzyciel może udać się do komornika, z pominięciem sprawy sądowej. Dokument ma bowiem moc prawną. Na czym polega poddanie się...

Read More
umowa

Jak sporządzić umowę założenia spółki?

Założenie spółki wymaga zachowania odpowiedniej procedury i konkretnego postępowania, przygotowania dokumentów firmy. Warto bowiem pamiętać, iż założenie spółki z o.o. wymaga sporządzenia aktu notarialnego, który będzie zawierać konkretne dane na temat przedsiębiorstwa. O czym nie można zapomnieć? Kiedy umowa spółki wymaga aktu notarialnego? Umową spółki nazywa się...

Read More
notariusz

Jakie opłaty pobiera notariusz?

Udając się do notariusza, zwykle konieczne jest sporządzenie przezeń danego aktu notarialnego. Bywa, że przedmiotem działania jego będzie sporządzenie protokołu dziedziczenia czy też odwołanie testamentu. Czy za każdą z tych czynności należy inna opłata? Czy jest ona stała odgórnie ustalana przez państwo, czy zależna od...

Read More
dokumenty

Jakie grupy podatkowe obowiązują w darowiznach?

Podatek od darowizny muszą zapłacić osoby, które nabyły majątek w drodze darowizny. Podatek ten należy zapłacić, gdy wartość darowizny przekracza kwotę wolną od podatku. Większość osób ma świadomość, że darowizna w najbliższej rodzinie jest zwolniona z podatku od darowizn. A okazuje się, że w niektórych...

Read More
dokumenty

Co można przekazać w akcie darowizny?

Darowizna to sposób na przekazanie innej osobie lub organizacji czegoś, co do tej pory było naszą własnością. Większości osób darowizna kojarzy się zatem z wręczeniem komuś pieniędzy bądź określonego przedmiotu, na przykład samochodu. Ale co jeszcze można przekazać w akcie darowizny? Darowizna – co może nią...

Read More
dokument

Jaka jest różnica między spadkiem a darowizną?

Czasami może się zdarzyć, że ktoś potraktuje pojęcia spadku i darowizny zamiennie. Jest to jednak błąd, ponieważ terminy te oznaczają zupełnie co innego. Co prawda oba z nich odnoszą się do jakiejś formy przekazywania środków pieniężnych. Jednak różny jest czas, w którym mogą one wystąpić....

Read More
opłaty

Jakie opłaty i kiedy obowiązują z tytułu darowizny?

Darowizna to nic innego jak przekazanie pewnej kwoty pieniężnej przez jedną osobę drugiej osobie bez zaistnienia stosunku pracy. Taka forma transferu pieniędzy może powstać chociażby między członkami rodziny. Najczęściej występuje wówczas, gdy rodzice przekazują jakąś kwotę swojemu potomstwu w formie jednorazowego bądź długofalowego wsparcia finansowego. Czy...

Read More
darowizna

Czym jest darowizna?

Darowizna dotyczy najczęściej rzeczy materialnych lub pieniędzy i jest to działanie polegające na przysporzeniu obdarowanemu korzyści, czyli wzbogacenie obdarowanego, kosztem majątku darczyńcy. To umowa nieodpłatna, zatem darczyńca nie otrzymuje nic w zamian za świadczenie, które przykazuje obdarowanemu. Podstawowe cechy darowizny określa ustawa o podatku dochodowym...

Read More
podpis

Jak sporządzić akt darowizny?

Akt darowizny to inaczej umowa, przenosząca własność określonego dobra materialnego na obdarowywanego, pod warunkiem, że przedmiot darowizny w chwili podpisania umowy był własnością darczyńcy. Przyjmuje się, że darowizna zobowiązuje do wdzięczności oraz pomocy darczyńcy, jeśli znajdzie się on w niedostatku, a zaniechanie tegoż obowiązku może stanowić podstawę cofnięcia...

Read More