Czynności Notarialne

altus2

Czynności notarialne

Oferujemy Państwu szereg usług notarialnych, wykonanych w profesjonalny oraz zgodny z prawem sposób. Choć najczęstszym zajęciem w naszej kancelarii jest sporządzanie aktów notarialnych, zajmujemy się także:

 

  • sporządzaniem poświadczeń – najczęstszym rodzajem poświadczeń jest potwierdzenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem. Sporządzamy także poświadczenia podpisów oraz poświadczenia dziedziczenia,
  • udzielaniem pełnomocnictwa notarialnego – jest to dokument, który w odróżnieniu od pełnomocnictwa niepotwierdzonego przez notariusza, posiada niepodważalną moc prawną, a także gwarantuje możliwość użycia go ponownie w przyszłości,
  • sporządzaniem testamentów – testamenty stworzone przy pomocy notariusza nabierają prawomocny charakter dokumentu urzędowego,
  • tworzeniem umów darowizny – zarówno praw własności nieruchomości, mieszkań, jak i np. samochodów oraz innych dóbr materialnych,
  • udzielaniem porad prawnych – klientom naszej kancelarii notarialnej oferujemy możliwość otrzymania bezpłatnych porad prawnych oraz notarialnych,
  • przechowywaniem pieniędzy i dokumentów – gwarantujemy pełne bezpieczeństwo pozostawionych na przechowanie dóbr oraz całkowite poszanowanie prywatności,
  • sporządzaniem odpisów dokumentów – oprócz tego gwarantujemy także tworzenie wypisów, wyciągów oraz protokołów, które często wymagane są podczas składania jakichkolwiek wniosków sądowych.

 

Nasza kancelaria notarialna posiada dostęp do Rejestrów Notarialnych, dzięki którym możemy zapewnić wgląd do pożądanych danych, bazując na określonym interesie prawnym Kleinta.