Akty notarialne

Oferujemy Państwu sporządzanie aktów notarialnych – czyli dokumentów urzędowych o określonej mocy prawnej.

 

Czym są akty notarialne?

 

W pewnych przypadkach przepisy prawa wymagają dokumentów urzędowych, które potwierdzają dokonanie określonej czynności – są to akty notarialne. Ich sporządzaniem zajmuje się notariusz, czyli osoba upoważniona do wykonywania czynności notarialnych. Wszystkie z nich powinny zawierać wyznaczone elementy, być stworzone w sposób czytelny, umożliwiający zrozumienie, a przekreślenia oraz innego rodzaju modyfikacje struktury powinny być omówione.

W jakim celu sporządza się akt notarialny?

Formy tego dokumentu urzędowego wymagają przede wszystkim wszelkiego rodzaju umowy – np. umowa darowizny, umowa spółki cywilnej, itp., ale także szeroko rozumiane kwestie spadków, dziedziczenia oraz testamenty. Są to więc dokumenty sporządzane w celu prawnego udokumentowania określonych działań lub czynności.

Wyróżnia się kilka najpopularniejszych rodzajów aktów notarialnych, są to między innymi:

  • umowy przeniesienia praw do lokali w drodze różnego rodzaju umów (sprzedaży, darowizny, itp.)
  • umowy majątkowe (podział majątku, intercyzy)
  • testamenty (prawomocne dokumenty sporządzone zgodnie z prawem spadkowym)