Umowy przedwstępne – dlaczego warto podpisywać notarialnie?

ktoś podpisuje umowę

Umowy przedwstępne – dlaczego warto podpisywać notarialnie?

Podpisanie umowy przedwstępnej notarialnie to sposób na zabezpieczenie interesów obu stron transakcji. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, gwarantuje prawidłowość i legalność sporządzonej umowy. Dzięki temu strony mogą być pewne, że ich prawa i obowiązki zostały właściwie uregulowane, a ewentualne spory sądowe będą łatwiejsze do rozstrzygnięcia. Co jeszcze warto wiedzieć o umowie przedwstępnej?

Zabezpieczenie finansowe przy zawieraniu umowy przedwstępnej

Kolejnym istotnym aspektem podpisywania umowy przedwstępnej notarialnie jest zabezpieczenie finansowe. W przypadku sprzedaży nieruchomości często wymagana jest wpłata zadatku lub zaliczki na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Notariusz może w umowie przedwstępnej określić warunki zwrotu tych środków, co daje gwarancję ich bezpiecznego przechowywania i przekazania stronie uprawnionej. Ponadto, umowa notarialna może zawierać zapis o karze umownej w przypadku niewykonania przez którąś ze stron obowiązków wynikających z umowy. Dzięki temu strony mają pewność, że w razie problemów z realizacją transakcji, będą miały możliwość dochodzenia swoich roszczeń finansowych.

Skuteczność egzekucyjna umowy przedwstępnej notarialnej

Umowa przedwstępna sporządzona w formie aktu notarialnego posiada również większą skuteczność egzekucyjną niż umowa zawarta w formie pisemnej. Oznacza to, że w przypadku niewykonania przez którąś ze stron obowiązków wynikających z umowy, druga strona może wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie tytułu egzekucyjnego na podstawie aktu notarialnego. W przypadku umowy zawartej w formie pisemnej konieczne byłoby dłuższe i bardziej skomplikowane postępowanie sądowe. Dlatego też podpisanie umowy przedwstępnej notarialnie pozwala na szybsze i skuteczniejsze dochodzenie swoich praw w razie ewentualnych problemów z realizacją transakcji.