Czym jest testament ustny?

testament ustny

Czym jest testament ustny?

Coraz więcej osób decyduje się sformalizować swoją ostatnią wolę w postaci testamentu. Można dokonać tego samodzielnie (pisemnie) lub za pośrednictwem notariusza. Życie pisze jednak różne scenariusze – zarówno te dobre, jak i złe. Ustawodawca przewiduje takie okoliczności, umożliwiając sporządzenie testamentu w formie ustnej.

Kiedy można sporządzić testament ustny?

Tę materię reguluje art. 952 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego brzmieniem, oświadczenie ostatniej woli w formie ustnej jest możliwe wtedy, gdy następuje jedna z poniższych przesłanek:

  • istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy,
  • wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Czym jest więc obawa rychłej śmierci? To okoliczność, w której występuje uzasadnione podejrzenie, że spadkodawca może w każdej chwili odejść. W praktyce dotyczy to m.in. osób śmiertelnie chorych w razie niebezpiecznego pogorszenia stanu zdrowia. Należy pamiętać, że taka sytuacja nie wyklucza sporządzenia notarialnego testamentu. W Katowicach i innych miastach można skontaktować się z dowolnym notariuszem, który przybędzie do miejsca przebywania chorego.

A jak rozumieć drugą przesłankę? W orzecznictwie uznaje się, że chodzi o niespodziewane, nagłe okoliczności, przez które spadkodawca nie ma możliwości sporządzenia zwykłego testamentu. Według Sądu Najwyższego może to być przykładowo powódź lub przerwanie ciągu komunikacyjnego.

Od czego zależy ważność testamentu ustnego?

Zupełnie niezbędna jest obecność co najmniej 3 świadków. Jeden z nich (lub osoba trzecia) musi spisać ostatnią wolę spadkodawcy. Na dokumencie wymagane są podpisy zarówno testatora, jak i dwóch lub wszystkich świadków. Prawo przewiduje roczny termin na spisanie ostatniej woli wyrażonej ustnie.