Co umożliwia zapis windykacyjny w testamencie?

testament

Co umożliwia zapis windykacyjny w testamencie?

Zapis windykacyjny to pojęcie związane z prawem spadkowym. Pozwala na bezpośrednie przekazanie przez spadkodawcę określonego przedmiotu lub prawa zapisobiercy. Czytając poniższy artykuł, dowiesz się, co w praktyce oznacza ten zapis i jaki warunek należy spełnić, by została zachowana jego ważność.

Czym jest zapis windykacyjny?

Zapis windykacyjny to szczególny rodzaj zapisu w testamencie, na podstawie którego osoba w nim określona może otrzymać rzeczy oznaczone co do tożsamości, zbywalne prawa majątkowe, prawa użytkowania i służebności oraz przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne automatycznie z chwilą śmierci spadkodawcy. Określona osoba staje się więc od razu wyłącznym właścicielem danego przedmiotu bez konieczności dokonywania działu spadkowego właściwego dla dziedziczenia na zasadach ogólnych. Nabycie to staje się jednak definitywne dopiero w momencie złożenia oświadczenia zapisobiercy o przyjęciu zapisu lub z chwilą bezskutecznego upływu terminu na jego złożenie, który zgodnie z polskimi przepisami wynosi 6 miesięcy.

Ważność zapisu windykacyjnego

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że ważność zapisu windykacyjnego wymaga dokonania go wyłącznie w testamencie notarialnym, a więc musi zachować formę aktu notarialnego. Konieczna jest więc wizyta u notariusza. Świadcząc usługi związane z testamentami w Katowicach, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że zapis windykacyjny podlega obowiązującym przepisom prawnym i może być interpretowany w różny sposób w zależności od okoliczności i treści samego testamentu. Dlatego zawsze zaleca się konsultację z profesjonalnym prawnikiem lub notariuszem, aby uzyskać dokładne i wiążące porady prawne w przypadku stosowania zapisu windykacyjnego lub innych zagadnień związanych z polskim prawem spadkowym.