Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej jest podpisywana przez co najmniej dwa podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wspólnikami takiej spółki mogą być zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne zajmujące się prowadzeniem jednoosobowej działalności. Spółka cywilna jest bardzo prosta, nie posiada osobowości prawnej, a jej funkcjonowanie określają przepisy Kodeksu cywilnego. Wspólnicy odpowiadają za majątek spółki i ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Z tego powodu tak ważne jest podpisanie umowy spółki cywilnej, a następnie jej zgłoszenie do urzędu skarbowego.

 

Umowa powinna określać zasady współpracy pomiędzy wspólnikami, aby w przyszłości nie doszło do żadnych nieporozumień. Zazwyczaj umowa spółki cywilnej może być sporządzona bez obecności prawnika. Istnieją jednak sytuacje, kiedy konieczne jest przygotowanie umowy w formie aktu notarialnego. Dzieje się tak, gdy do spółki wnoszona jest własność nieruchomości.

Co powinna zawierać umowa spółki cywilnej?

Nie istnieje ściśle określony wzór umowy spółki cywilnej, dzięki czemu wspólnicy mają dowolność w jej sporządzeniu. Podczas jej podpisywania, należy jednak pamiętać o kilku istotnych elementach. Umowa spółki cywilnej powinna zawierać:

 

 • datę zawarcia umowy,
 • miejsce zawarcia umowy,
 • podstawowe dane wspólników,
 • cel gospodarczy spółki,
 • nazwę i siedzibę spółki,
 • okres, na jaki zostaje utworzona spółka,
 • wkłady wspólników,
 • podział zysków,
 • informacje dotyczące prowadzenia spółki,
 • podpisy stron,
 • postanowienia końcowe.