Rejestry Notarialne

Rejestry notarialne

Rejestry Notarialne to system, w którym przechowywane są dane przetwarzane przez sady, notariuszy RP, a także notariuszy UE. Znajdujące się tam dane mogą być udostępniane obywatelom za pośrednictwem kancelarii notarialnych. Jako pierwszy w systemie pojawił się Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Następnie Rejestry Notarialne zaczęto rozbudowywać o kolejne moduły. Aktualnie obywatele mają dostęp do wielu informacji, ponieważ systemy pozwalają na obsługę różnych zadań. Dzięki nim można się dowiedzieć, do jakiego notariusza należy się zgłosić w celu zapoznania się z testamentem po śmierci spadkodawcy.

 

Rejestry Notarialne składają się z:

 

 • Rejestru Użytkowników,
 • Rejestru Spadkowego,
 • Notarialnego Rejestru Testamentów,
 • Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,
 • Rejestru Zarządców Sukcesyjnych,
 • Notarialnych Rejestrów Statystycznych.

 

Rejestry Notarialne pozwalają na wymianę danych z różnymi instytucjami, m.in. z sądami wieczystoksięgowymi, Krajowym Rejestrem Sądowym oraz Ministerstwem Sprawiedliwości.

Jakie wyszukiwarki działają w ramach Rejestrów Notarialnych?

W ramach Rejestrów Notarialnych dostępne są także publiczne wyszukiwarki. Pozwalają one na wyszukiwanie wielu istotnych dla obywateli informacji. Znajdują się wśród nich wyszukiwarki:

 

 • notariuszy,
 • zastępców notarialnych,
 • notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia, zarejestrowanych po 01.03.2009 roku,
 • sądowych stwierdzeń nabycia spadku, zarejestrowanych po 07.09.2016 roku,
 • europejskich poświadczeń spadkowych, zarejestrowanych w Polsce po 07.09.2016 roku.