Testament

Testament

Sporządzenie testamentu bez wątpienia ułatwia spadkobiercom uzyskanie prawa do spadku. Każda osoba może spisać testament. Coraz częściej ludzie decydują się jednak na przygotowanie testamentu notarialnego, ponieważ ma on większą wagę niż testament spisywany samodzielnie. Sąd ma bowiem prawo zakwestionować własnoręczny testament, jeśli pojawiają się co do niego jakiekolwiek wątpliwości.

Skorzystanie z pomocy notariusza sprawia, że dokument jest w pełni zgodny z prawem i wszelkimi wymogami formalnymi. Ma on moc urzędową, dzięki czemu jest ważniejszy od wszystkich innych zapisków osoby zmarłej. Z tego powodu warto poświęcić czas i sporządzić testament u notariusza. Dokument będzie bezpiecznie przechowywany w kancelarii notarialnej aż do chwili jego otwarcia po śmierci spadkodawcy. Nie ma więc obawy, że zostanie zgubiony czy zniszczony. Dzięki pomocy notariusza, testament mogą sporządzić również osoby niemówiące, niesłyszące oraz niepiśmienne. Klienci, którzy nie potrafią pisać, potwierdzają swoją wolę za pomocą złożenia na dokumencie odcisku palca.

W jaki sposób spadkobiercy mogą dowiedzieć się o testamencie?

Spadkodawca nie zawsze informuje spadkobierców o tym, że zostali wpisani do testamentu. Natomiast notariusz niekiedy nie ma możliwości dowiedzenia się o śmierci osoby spisujące testament w jego kancelarii, przez co nie może poinformować spadkobierców o otwarciu spadku. W takich sytuacjach bardzo pomocny okazuje się Notarialny Rejestr Testamentów. Mogą zostać do niego wprowadzone wszystkie testamenty sporządzane przez notariusza. Dzięki temu spadkobiercy mogą szybko uzyskać informację, do jakiego notariusza należy się zgłosić w przypadku śmierci spadkodawcy. Niestety wpis do tego rejestru nie jest obowiązkowy, dlatego nie można znaleźć w nim wszystkich testamentów.