Darowizna

W momencie przekazania części majątku innej osobie, co powoduje jej wzbogacenie się, należy sporządzić umowę darowizny. Jest to dokument przygotowywany pisemnie, który nie zawsze musi mieć formę notarialną. Decydując się na jego podpisanie u notariusza, można mieć jednak pewność, że umowa została sporządzona zgodnie z prawem. Darowizna określa wszystkie przedmioty, które zostają przekazane na własność innej osoby. Mogą to być nieruchomości, pojazdy, a także określona kwota pieniężna.

 

Sporządzenie umowy darowizny w formie aktu notarialnego jest konieczne w przypadku:

 

 • darowizny mieszkania,
 • darowizny własności nieruchomości,
 • użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • darowizny praw spółdzielczych.

 

Umowa darowizny powinna zostać podpisana w obecności notariusza również wtedy, gdy jej wykonanie ma się odbyć w późniejszym terminie lub gdy umowa zawiera jakieś szczególne warunki. Zgłoszenia umowy darowizny w formie aktu notarialnego do urzędu skarbowego dokonuje notariusz.

Co powinno się znaleźć w umowie darowizny?

Przedmioty, które nie zostały wymienione wyżej, mogą być przekazane na podstawie pisemnej umowy darowizny, bez konieczności jej podpisywania u notariusza. Taka umowa powinna zawierać:

 

 • datę oraz miejsce podpisania,
 • imiona, nazwiska, adresy oraz numery seryjne dowodów tożsamości darczyńcy oraz osoby obdarowanej,
 • oznaczenie przedmiotu darowizny,
 • oświadczenie darczyńcy, że decyduje się na przekazanie należącego do niego przedmiotu,
 • oświadczenie obdarowanego, że przyjmuje przedmiot darowizny,
 • określenie daty wykonywania darowizny pod warunkiem, że nie została przekazana w dniu podpisania umowy,
 • określenie strony ponoszącej koszty zawarcia umowy,
 • postanowienia końcowe: ilość sporządzonych egzemplarzy i regulacja umowy przepisami,
 • podpisy stron.

 

Umowa może obejmować przeznaczenie przedmiotu darowizny, co oznacza, że darczyńca ma prawo zobowiązać obdarowanego do konkretnego sposobu wykorzystania przekazywanej darowizny.