Na czym polega poddanie się egzekucji?

akt notarialny

Na czym polega poddanie się egzekucji?

Poddanie się egzekucji jest dobrowolne. Sporządzany jest w tym celu akt notarialny, z którego wynika, że w sytuacji, gdy dłużnik nie wywiąże się ze spłaty zobowiązania, wierzyciel może udać się do komornika, z pominięciem sprawy sądowej. Dokument ma bowiem moc prawną.

Na czym polega poddanie się egzekucji?

Poddanie się egzekucji jest batem na dłużników, którzy nie spłacają zobowiązań.  Na przykład Kancelaria Notarialna Katowice Notariusz Adam Robak sporządza akt notarialny, który zdecydowanie ułatwia dochodzenie należności, bez konieczności odwiedzania sądu. Jest to o tyle wygodne dla wierzyciela, że w razie konieczności, udaje się do komornika, który od ręki nadaje klauzulę wykonalności i przystępuje do egzekwowania należności. Poddanie się chroni wierzyciela, skracając drogę dochodzenia roszczenia. Jest jednak oświadczeniem dobrowolnym, więc nie ma obowiązku stosowania, aczkolwiek może stać się powszechnie stosowane przez przedsiębiorstwa przy podpisywaniu kontraktów czy banki, w przypadku umów kredytowych. Takie zobowiązanie upraszcza dochodzenie należności przez wierzyciela. Nie ma w akcie notarialnym żadnego haczyka jest sporządzany przez notariusza, który działa zgodnie z prawem.

Jakie są zalety poddanie się egzekucji?

W tej sytuacji można mówić o samych zaletach. Wierzyciel ma pewność, że odzyska swoje pieniądze, bez konieczności zakładania kosztownej sprawy sądowej. Procesy często ciągną się bardzo długo, co jest niekorzystne dla wierzyciela. Takie rozwiązanie jest też doskonałą formą zabezpieczenia interesów firmy. Kontrahent nie zawsze wywiązuje się z umowy, co przynosi straty zleceniodawcy. Poddanie się egzekucji sprawdza się również przy sprzedaży nieruchomości, jeżeli kupujący nie uiszcza całej sumy, ponieważ stara się o przyznanie kredytu. Wszelkiego rodzaju ustalenia, termin wpłaty są ujęte w dokumencie notarialnym. Oświadczenie pozwala lepiej zabezpieczyć interesy jednej ze stron.