Kiedy można podważyć testament?

dokument testamentowy

Kiedy można podważyć testament?

Choć postanowienia zawarte w testamencie spisanym przez spadkodawcę wydają się niezmienne i wiążące, istnieje możliwość podważenia tego typu dokumentu. Należy jednak mieć konkretne powody oraz dowód na to, że testament powinien zostać uznany za nieważny. W dalszej części tego artykułu przybliżymy Państwu tę kwestię. Wyjaśnimy, kiedy można podważyć testament i jak to zrobić w odpowiedni sposób.

Jakie mogą być przesłanki nieważności testamentu?

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a dokładnie art. 945. wyżej wskazanego dokumentu testament może zostać uznany za nieważny, ale tylko wtedy, kiedy istnieje ku temu konkretny powód. Jedną z przesłanek nieważności spisanej woli testatora jest sporządzanie przez niego testamentu – w formie aktu notarialnego lub zwykłej w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Podważenie opisywanego dokumentu jest możliwe również wtedy, kiedy istnieją poważne przypuszczenia, a nawet dowody na to, że został on przygotowany pod wpływem błędu i gdyby do niego nie doszło, to spadkodawca nie sporządziłby testamentu tej treści. Trzecią przesłanką nieważności testamentu uwzględnioną w Kodeksie cywilnym jest spisanie go pod wpływem groźby.

Jak podważyć testament?

Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku. Jeżeli jednak zachowane zostaną ramy czasowe, możliwe jest podważenie testamentu poprzez złożenie pozwu w odpowiednim sądzie. W celu sporządzenia pozwu o ustalenie nieważności testamentu wiele osób podejmuje współpracę z prawnikiem, który ma niezbędną wiedzę z zakresu prawa spadkowego.