Jakie są zasady dziedziczenia ustawowego?

kobieta podpisuje dokument

Jakie są zasady dziedziczenia ustawowego?

Jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, ma miejsce dziedziczenie ustawowe. Podobna sytuacja występuje, kiedy testament jest nieważny. Spadkobierca przejmuje majątek, również wtedy, gdy spadkodawcy nie zdążył spłacić swoich zobowiązań. Mienie można przejąć w całości lub z dobrodziejstwem inwentarza czy też odrzucić, w Kancelarii Notarialnej.

Reguły dziedziczenia

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy zmarły nie pozostawił ostatniej woli, czyli testamentu, spadkobierca odrzuca spadek, osoba wskazana w dokumencie nie może przejąć majątku. Często takie sprawy trafiają na wokandę i sąd rozstrzyga o przejęciu mienia po zmarłym. Przy dziedziczeniu ustawowym, pierwszeństwo mają dzieci i małżonek zmarłego. Jeśli dziecko zmarło, spadek należy się jego potomkom, również niepełnoletnim. W następnej kolejności są rodzice spadkodawcy, rodzeństwo i jego zstępni, dziadkowie, pasierbowie. Jeśli nikt nie przejmie spadku, przechodzi wówczas na własność gminy lub Skarbu Państwa. Sprawy spadkowe mogą trwać nawet kilka lat.

Kiedy dochodzi do odrzucenia spadku?

Spadek nie zawsze kojarzy się z przejęciem majątku. Zdarzają się sytuacje, że zmarły pozostawił po sobie długi i wówczas, spadkobiercy testamentowi bądź ustawowi rezygnują z mienia lub przyjmują z dobrodziejstwem inwentarza, czyli odpowiedzialność za zobowiązania jest ograniczona do wartości spadku. Nie ma ryzyka, że spadkobierca będzie musiał spłacać zobowiązania, gdy dług przekroczy wartość mienia. Spadek można odrzucić, podpisując akt notarialny u notariusza Adama Robaka. Powinni to zrobić wszyscy uprawnieni do dziedziczenia. Procedura jest bardzo prosta, wystarczy umówić się na spotkanie z prawnikiem w kancelarii notarialnej. Trzeba przynieść stosowne dokumenty. Potrzebny jest dokument tożsamości i akt zgonu. Spadkobierca musi to zrobić w ciągu 6. miesięcy od dnia, gdy dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Termin odgrywa tu zasadniczą rolę i nie można go przekroczyć. Za nieletnich zstępnych zrzekają się prawni opiekunowie.