Jakie grupy podatkowe obowiązują w darowiznach?

dokumenty

Jakie grupy podatkowe obowiązują w darowiznach?

Podatek od darowizny muszą zapłacić osoby, które nabyły majątek w drodze darowizny. Podatek ten należy zapłacić, gdy wartość darowizny przekracza kwotę wolną od podatku. Większość osób ma świadomość, że darowizna w najbliższej rodzinie jest zwolniona z podatku od darowizn. A okazuje się, że w niektórych przypadkach należy dopełnić pewnych formalności w urzędzie skarbowym. A jakie grupy podatkowe obowiązują w darowiznach?

Grupy podatkowe i kwoty wolne od podatku

W przypadku darowizny kwota wolna od podatku uzależniona jest od grupy, do której należy osoba przekazująca majątek. Mamy kilka grup podatkowych.

Kwota wolna od podatku w przypadku darowizny uzależniona jest od grupy, do której należy osoba przekazująca nieodpłatnie majątek. W pierwszej grupie znajdują się małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbi, rodzeństwo, ojczym, macocha, syn, córka, zięć, synowa i tutaj kwota wolna od podatku wynosi 9637zł. W drugiej grupie znajdują się między innymi zstępni rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, rodzeństwo rodziców i kwota wolna od podatku w tym przypadku wynosi 7276zł. Ostatnią grupę stanowią inni nabywcy i próg podatkowy wynosi 4902zł. Przekroczenie wyżej wymienionych kwot powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Grupa 0

W ramach grupy 1 wyróżnia się dodatkowo grupę O. Do niej należą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. W grupie 0 wszystkie darowizny , bez względu na ich wartość mogą być zwolnione z podatku. W tym przypadku należy zgłosić urzędowi skarbowemu otrzymanie takiej darowizny w ciągu 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego. Robi się to na druku SD-Z2. Ten obowiązek powstaje oczywiście po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku.