Jaka jest różnica między spadkiem a darowizną?

dokument

Jaka jest różnica między spadkiem a darowizną?

Czasami może się zdarzyć, że ktoś potraktuje pojęcia spadku i darowizny zamiennie. Jest to jednak błąd, ponieważ terminy te oznaczają zupełnie co innego. Co prawda oba z nich odnoszą się do jakiejś formy przekazywania środków pieniężnych. Jednak różny jest czas, w którym mogą one wystąpić. Otóż darowiznę przekazuje się za życia, spadek natomiast to sposób transferu pieniędzy, który dokonywany jest już po śmierci posiadacza określonego majątku.

Różnice i podobieństwa

Na tym, w jakim okresie dokonuje się przekazanie spadku lub darowizny, nie kończą się jednak różnice między tymi dwoma typami działań. Rozbieżności da się dostrzec także w innych aspektach. Chociażby w tym, że do darowizny można zgłaszać różnego rodzaju zastrzeżenia. Może być ona modyfikowana, może być nawet odrzucona, jeżeli występuje taka wola. Spadek natomiast zakłada mniejsze pole manewru. Niespecjalnie da się go korygować, można go po prostu przyjąć bądź się go zrzec. W tym drugim wypadku przechodzi on po prostu na inną osobę.

Nie jest jednak też tak, że między spadkiem a darowizną nie występują podobieństwa. Istnieją one jak najbardziej i nie ograniczają się tylko do tego, że jedno i drugie działanie polega na przekazywaniu pieniędzy przez jedną osobę komuś innemu. Chodzi też o to, że i od spadku, i od darowizny trzeba odprowadzać podatek. Nie ma innego wyjścia. Dokładne zasady zależą jednak od tego, jak duża jest kwota środków podlegających przeniesieniu na inną osobę. Im jest ona wyższa, tym więcej trzeba oddać Urzędowi Skarbowemu.

Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że i spadek, i darowizna to formy przekazywania środków pieniężnych, które są regulowane odpowiednimi przepisami. W związku z tym nie można w ich sprawie postępować zupełnie dowolnie. Zamiast tego trzeba stosować się do wyraźnie określonych zasad, a w razie problemów z interpretacją udać się do kompetentnego prawnika w celu rozjaśnienia problematycznych kwestii. Z pewnością będzie to dobry kierunek działań.