Jaka jest kolejność dziedziczenia?

rodzina

Jaka jest kolejność dziedziczenia?

Każdy osoba kiedyś odejdzie z tego świata, pozostawiając dorobek życia swoim bliskim. O tym kto i w jakim stopniu go odziedziczy możemy zdecydować w sporządzonym testamencie. W przeciwnym razie w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe, które jasno ustala kolejność dziedziczenia. Dowiedz się, jak się ona przedstawia.

Kto odziedziczy Twój majątek w pierwszej kolejności?

Zasady dziedziczenia ustawowego są jasno zdefiniowane w tytule III i art. 931-940 Kodeksu Cywilnego pt. Dziedziczenie ustawowe. Według ustawy w pierwszej kolejności do dziedziczenia uprawnieni są dzieci oraz małżonek osoby zmarłej. Co ważne, część, która przypada małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta spadku. Jeśli któreś z dzieci nie doczekało otwarcia spadku jego udział w równych częściach przypadnie pozostałym potomkom.

Następnie do dziedziczenia będą powołani małżonek i rodzice (np. w sytuacji, gdy osoba zmarła nie pozostawiła dzieci). Wtedy małżonkowi należy się połowa spadku. Gdy jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, wtedy jego część przypada rodzeństwu. W przypadku, gdy nie dożyło ono otwarcia – jego zstępnym.

W dalszej kolejności do dziedziczenia mogą być powołani również dziadkowie. Istnieją sytuację, w których majątek osoby zmarłej przejdzie na gminę zamieszkania osoby zmarłej lub Skarb Państwa – dzieje się tak wtedy, gdy nie ma żyjących krewnych uprawnionych do spadku.

Ponadto osoby przysposobione i ich krewni będą traktowani tak, jak dzieci zmarłego i ich krewni. Gdy małżonek był w stanie separacji z osobą zmarłą nie dziedziczy.

Ustawa szczegółowo definiuje przebieg dziedziczenia ustawowego. Alternatywą dla niego jest testament notarialny, dzięki któremu spadek będzie rozdzielony zgodnie z ostatnią wolą zmarłego.