Jak zapisać mieszkanie w spadku?

mieszkanie zapisane w testamencie

Jak zapisać mieszkanie w spadku?

Testament to rozporządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Wyróżnia się jego kilka form, na przykład testament własnoręczny (holograficzny), testament notarialny czy testament ustny (allograficzny). Tylko jaki testament wybrać, by zapisać komuś w spadku mieszkanie? Co zrobić, by być pewnym, że po śmieci konkretna osoba otrzyma daną nieruchomość? Właśnie o tym opowiemy w dalszej części przygotowanego przez nas wpisu.

Czym jest zapis windykacyjny w testamencie?

W kontekście opisywanego tematu kluczowe znaczenie ma testament z zapisem windykacyjnym. Zgodnie z art. 981 (1) § 1 Kodeksu cywilnego w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny). Przy czym przedmiotem wspomnianego zapisu windykacyjnego może być:

  • rzecz oznaczona co do tożsamości;
  • zbywalne prawo majątkowe;
  • przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
  • ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności;
  • ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Jeżeli więc spadkodawca chce, by konkretne części majątku (takie jak na przykład mieszkanie) trafiły po jego śmierci do wybranych osób, powinien on spisać testament w formie aktu notarialnego z zapisem windykacyjnym.

Kiedy zapis windykacyjny może zostać uznany za bezskuteczny?

Zgodnie z art. 981 (2) Kodeksu cywilnego zapis windykacyjny jest bezskuteczny, kiedy w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu nie jest własnością spadkodawcy albo spadkodawca powinien go zbyć za życia. Dzieje się tak również wtedy, kiedy przedmiotem zapisu jest ustanowienie dla zapisobiercy użytkowania lub służebności, a w chwili otwarcia spadku przedmiot majątkowy nie należy do spadku bądź spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia.