Jak wygląda podpisanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca?

cudzoziemka u notariusza

Jak wygląda podpisanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca?

Obowiązkiem notariusza jest dopełnienie wszystkich procedur podczas wykonywania swoich czynności. Jeśli podpisanie aktu notarialnego odbywa się z udziałem cudzoziemca, musi on w pełni zrozumieć jego treść, ponieważ dokument będzie nieważny.

Jak wygląda podpisanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca?

Akt notarialny podpisywany na terenie Polski jest zawsze sporządzany w naszym języku, tak stanowi prawo o notariacie. Jeśli chodzi o cudzoziemców, którzy nie mówią po polsku, podczas składania podpisu, musi być obecny tłumacz przysięgły, który przetłumaczy treść dokumentu na język ojczysty obcokrajowca. Jeśli cudzoziemiec włada biegle angielskim czy niemieckim, nie ma potrzeby poszukiwania tłumacza rzadko używanego języka w naszym kraju. Muszą być dopełnione procedury, bo w przeciwnym wypadku, akt notarialny może zostać unieważniony. Na przykład Notariusz Adam Robak Kancelaria Notarialna Katowice odczytuje treść dokumentu, a tłumacz każde zdanie tłumaczy w języku cudzoziemca. Następuje wówczas złożenie podpisów przez tłumacza, notariusza i stron aktu notarialnego.

Dlaczego musi być obecny tłumacz przysięgły?

Podpisywanie aktu notarialnego przez cudzoziemca, musi odbyć się w obecności tłumacza przysięgłego. Ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną, a nawet karną, jeśli treść, zawarta w przekładzie będzie niedokładna, w wyniku czego klient odniesie stratę. Z tego powodu, nie jest honorowane tłumaczenie zwykłe. Chodzi też o to, że akt notarialny jest niezwykle ważnym dokumentem i nie ma miejsca na najmniejszy błąd. Z kolei cudzoziemiec, nie może podpisać aktu notarialnego, nie rozumiejąc jego treści. Dokumentami są przeważnie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości czy przedsiębiorstw. Jeśli dokument zostałby w przyszłości podważony, notariusz miałby problemy, zostałby zawieszony, a nawet musiałby pożegnać się z zawodem. Dlatego prawnik zawsze przestrzega prawa, inaczej miałby zakaz prowadzenia czy wykluczony z zawodu.