Jak sporządza się intercyzę?

intercyza

Jak sporządza się intercyzę?

Rozwód to rodzinna tragedia, która bardzo często prowadzi do problemów finansowych. Aby zapobiec tego typu nieporozumieniom, dobrym rozwiązaniem jest intercyza.  Zastanówmy się, jak się ją sporządza!

Intercyza przedmałżeńska!

Intercyzę można podpisać w czasie trwania małżeństwa, ale możliwe  jest zrobienie tego przed zawarciem związku małżeńskiego. Ponieważ ludzie coraz częściej bogacą się lub wchodzą w związek z różnego rodzaju finansowymi zobowiązaniami, uregulowanie ich jest dobrym pomysłem. Intercyza jest aktem prawnym, dlatego też powinna być zawarta u notariusza. Przygotowanie intercyzy, czyli umowy o rozdzielności majątkowej po ślubie, trzeba powierzyć profesjonaliście. Nie jest to droga usługa, ale może uchronić przed poważnymi problemami w przyszłości. Osoby podpisujące intercyzę muszą mieć zdolność do czynności prawnych i żadna ze stron nie może być ubezwłasnowolniona.

Jak sporządza się intercyzę?

Intercyzę sporządza notariusz, przygotowując umowę, a następnie zainteresowane osoby udają się, aby ją podpisać. Aby potwierdzić tożsamość, muszą mieć przy sobie dowody osobiste, jak również skrócony akt małżeństwa, oczywiście w przypadku spisywania intercyzy będąc już w związku małżeńskim. W intercyzie powinny być wymienione wszystko, co jest własnością każdej osoby, a także ustalone zasady ewentualnego podziału majątku wspólnie wypracowanego po rozwodzie. Podpisanie takiej intercyzy niesie za sobą pewnego rodzaju skutki prawne, mianowicie po ślubie nie będzie funkcjonował jeden wspólny majątek, tylko dwa oddzielne. Rozdzielność majątkowa oznacza, że po ewentualnym rozstaniu majątek każdej z osób pozostanie przy niej. Zabezpiecza to również interesy współmałżonka na przykład w przypadku upadku prywatnej firmy. Intercyza jest bardziej popularna w bogatszych krajach zachodu, ale wraz z bogaceniem się społeczeństwa na pewno  będzie, się to zmieniło, również w krajach wschodu. Głównym zadaniem intercyzy  jest zabezpieczenie interesu każdej ze stron małżeństwa, przy tym warto zaznaczyć, że nie musi to świadczyć o braku miłości w małżeństwie.