Czym jest darowizna?

darowizna

Czym jest darowizna?

Darowizna dotyczy najczęściej rzeczy materialnych lub pieniędzy i jest to działanie polegające na przysporzeniu obdarowanemu korzyści, czyli wzbogacenie obdarowanego, kosztem majątku darczyńcy. To umowa nieodpłatna, zatem darczyńca nie otrzymuje nic w zamian za świadczenie, które przykazuje obdarowanemu. Podstawowe cechy darowizny określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czym jest darowizna i jakie skutki podatkowe wiążą się z jej dokonaniem?

Umowa darowizny

Darowizna jest umową, dlatego muszą w niej więc uczestniczyć dwie strony. Po jednej występuje darczyńca, który przekazuje swoje dobra, a po drugiej obdarowany. Do dokonania umowy darowizny potrzebne jest złożenie oświadczeń woli przez dwie strony umowy – obdarowanego i darczyńcę. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie umowy może występować kilka osób. Najczęściej na podstawie umowy darowizny przekazywane jest prawo własności, ale świadczenie darczyńcy może również polegać na zapłacie określonej sumy pieniężnej, przeniesieniu praw z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego, zwolnieniu obdarowanego z długu lub zniesieniu prawa, które obciąża majątek obdarowanego. Aby niektóre z tych dokumentów mogły posiadać określoną moc prawną, niezbędne jest skorzystanie z usług kancelarii notarialnej. Darowizny dokonane notarialnie nie muszą być zgłaszane do urzędu skarbowego w celu rozliczenia podatkowego, ponieważ w momencie stworzenia umowy darowizny obowiązek ten przejmuje notariusz.

Rażąca niewdzięczność i odwołanie darowizny

Decyzję o zawarciu umowy darowizny podejmować bardzo ostrożnie. Przyczyny odwołania darowizny są ściśle określone ustawowo i dotyczą sytuacji bardzo wyjątkowych, najczęściej rażącej niewdzięczności. W takiej sytuacji darczyńca musi złożyć wobec obdarowanego oświadczenie na piśmie, w którym podaje, iż odwołuje darowiznę. Obdarowany musi zapoznać się z oświadczeniem i przenieść własność ponownie na darczyńcę. Zwykle nie chce tego zrobić i sprawa znajduje finał w sądzie.