Co można przekazać w akcie darowizny?

dokumenty

Co można przekazać w akcie darowizny?

Darowizna to sposób na przekazanie innej osobie lub organizacji czegoś, co do tej pory było naszą własnością. Większości osób darowizna kojarzy się zatem z wręczeniem komuś pieniędzy bądź określonego przedmiotu, na przykład samochodu. Ale co jeszcze można przekazać w akcie darowizny?

Darowizna – co może nią być?

Faktycznie najczęściej przedmiotem darowizny są środki pieniężne. Przekazanie takiej darowizny może mieć miejsce w gotówce, jednak zalecany sposób dokonania darowizny to przelew na konto bankowe – tylko w ten sposób możemy uzyskać zwolnienie od podatku w przypadku darowizny od członków najbliższej rodziny. W formie darowizny można także przekazać innej osobie lub organizacji różnego rodzaju przedmioty, na przykład telewizor, samochód, ale także zboże czy węgiel. Co więcej, przedmiotem darowizny może być nawet nieruchomość – działka, mieszkanie czy dom. W takim przypadku umowa darowizny musi jednak mieć postać aktu notarialnego.

Co ciekawe, w ramach darowizny możliwe jest także przekazanie komuś określonego prawa. Może tu chodzić o prawo użytkowania wieczystego, prawa autorskie, własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego czy uprawnienia wynikające z umowy deweloperskiej. Darowizną można również umorzyć czyjeś zobowiązanie wobec nas. Jeśli na przykład pożyczyliśmy komuś pewną sumę pieniędzy, umawiając się, że ta osoba będzie swój dług spłacać, możemy postanowić umorzyć ten dług w formie darowizny właśnie.

Przekazać komuś w formie darowizny można nie tylko całe przedmioty, ale także udziały w prawach i prawie własności. Jeśli na przykład jesteśmy właścicielami całości przedmiotu, możemy przekazać połowę swoich praw do niego innej osobie, tym samym ustanawiając współwłasność danej rzeczy pomiędzy dwoma osobami. Jak więc widać, darowizna może dotyczyć naprawdę najróżniejszych rzeczy czy praw. Istotne jest jednak to, aby wszystko odbywało się zgodnie z przepisami. Warto w każdym przypadku zawrzeć umowę darowizny, która z pewnością okaże się pomocna w przypadku jakichkolwiek nieporozumień.