Blog

notariusz

Czym jest ustanowienie służebności?

Korzystanie z usług notariusza powoduje, że wszelkie wykonywane czynności są zgodne z literą prawa. Jest to gwarancją bezpieczeństwa naszych interesów, bowiem sporządzone u notariusza dokumenty są niepodważalne. Wśród licznych czynności notarialnych można wymienić ustanowienie służebności, które może powstać w drodze orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub...

Read More
notariusz

Jak wygląda poświadczenie dziedziczenia?

W Polsce istnieją dwie drogi stwierdzenia nabycia spadku: orzeczenie sądowe i poświadczenie dziedziczenia przez notariusza. Stwierdzenie w sądzie jest nieco tańsze, jednak wiele osób decyduje się na usługę notariusza, gdyż dokument otrzymuje się wtedy w zasadzie od ręki. Wizyta u notariusza jest dla dużej części...

Read More
testament

Jakie są rodzaje testamentów?

Testament jest oświadczeniem woli spadkodawcy, sporządzanym na wypadek śmierci. Spadkodawca może go sporządzić tylko wtedy, jeśli ma pełną zdolność do czynności prawnych. Kodeks cywilny przewiduje dwie formy testamentów: zwykłe i szczególne. W dzisiejszym wpisie wytłumaczymy, czym różnią się one od siebie. Testamenty zwykłe Wśród testamentów zwykłych wyróżniamy...

Read More